Cadeaubonverkopen

Lees hier de algemene voorwaarden van Cadeaubonverkopen.com. Wij hebben hem zo simpel mogelijk voor je gemaakt. Zodat je direct weet hoe wij werken.

Algemene voorwaarden Cadeaubonverkopen.com

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van cadeaubonverkopen.com. Op alle overeenkomsten/diensten tussen de consument en cadeaubonverkopen.com zijn algemene voorwaarden van toepassing. Lees deze aandachtig door zodat je weet wat je als consument kunt verwachten van cadeaubonverkopen.com.

Wat doet Cadeaubonverkopen.com?
Cadeaubonverkopen.com koopt cadeaubonnen in van consumenten en verkoopt deze cadeaubonnen als tussenpersoon door met een korting.

Toepasselijkheid
Op alle diensten, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Cadeaubonverkopen.com zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

Dataverwerking
Als je gebruik maakt van de service om jouw cadeaukaarten aan te bieden aan cadeaubonverkopen.com worden je gegevens gevraagd. Cadeaubonverkopen beschermt je gegevens op basis van de WBP (wet bescherming persoonsgegevens). Cadeaubonverkopen.com verwerkt enkel je gegevens om haar diensten mogelijk te maken en te verbeteren. Meer informatie over de verwerking van gegevens vind je in de privacy policy.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cadeaubonverkopen.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij cadeaubonverkopen.com.

Vrijblijvende aanvragen via Cadeaubonverkopen.com
Als consument kun je het formulier een bod aanvragen. Voor het aanvragen van een bod registeren wij je e-mail, naam, de verloopdatum, het saldo op de cadeaubon, de naam van de cadeaukaart en de voorkeuren voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Het aanvragen van een bod is vrijblijvend en hier zitten geen kosten aan verbonden.

Het ontvangen van een vrijblijvend bod
Cadeaubonverkopen.com brengt na het invullen van de aanvraag direct een bod uit. Het bod van Cadeaubonverkopen.com is 5 dagen geldig. Als consument kun je bij akkoord het formulier verder aanvullen. Dit betekent niet dat je aanvraag direct goedgekeurd is. Na het volledig invullen van je aanvraag wordt ter controle jouw aanbod door een medeweker gescreend. Op dit moment stuur je als consument geen afbeeldingen of codes naar cadeaubonverkopen.com. De medewerkers van cadeaubonverkopen.com vragen jou als consument nooit om tijdens dit proces een cadeaubon te versturen. Het indienen van je cadeaubon kan na akkoord van cadeaubonverbonverkopen.com.

Onzorgvuldige of niet volledige aanvragen
Cadeaubonverkopen.com behoudt het recht om contact op te nemen met jou als consument als je een aanvraag onzorgvuldig of niet volledig indient. Dit kan zijn om meer informatie op te vragen over wat er misging of alsnog een aanbieding te sturen voor het inleveren van jouw cadeaubon.

Het inwisselen van jouw cadeaubon
Nadat je jouw aanvraag hebt verstuurd verwerkt cadeaubonverkopen.com jouw aanvraag tijdens de openingstijden binnen 60 minuten. Bij akkoord ontvang je als consument een e-mail met daarin instructies voor het inleveren van jouw cadeaubon. Om het proces veilig te laten verlopen die je enkel deze instructies aan te houden. Cadeaubonverkopen.com accepteert geen cadeaubonnen via de chat, whatsapp of andere communicatiemiddelen waarvan cadeaubonverkopen.com gebruik maakt buitenom de e-mail met instructies of het aanvraagformulier. Het bod is enkel aangenomen als je van onze medewerkers een e-mail ontvangt met daarin een goedgekeurde aanvraag.

Als consument mag je na het indienen van jouw cadeaubonnen deze kaarten niet meer verkopen aan derde. Je doet direct afstand van je cadeaubon bij het inwisselen. Je mag de cadeaukaarten ook zelf niet gebruiken. Cadeaubonverkopen.com kan het bedrag storneren als blijkt dat er niet aan de voorwaarden voldaan is of er sprake is van fraude.

Bij veelvuldige klachten kan cadeaubonverkopen.com ervoor kiezen consumenten te blokkeren. Bij onrechtmatig gebruik zal Cadeaubonverkopen.com fraudeonderzoek doen. Mocht het nodig zijn dan worden gegevens hiervoor overdragen aan de daarvoor bedoelde partijen. Je bent als consument verantwoordelijk dat je de volledige rechten hebt een cadeaubon uit jouw naam aan te bieden.

Controle van de cadeaukaart
Cadeaubonverkopen.com maakt gebruik van een systeem om jouw cadeaubon te verifiëren en de geldigheid te controleren. Cadeaubonverkopen.com heeft ten alle tijd het recht jouw cadeaubonnen af te keuren als ons systeem de cadeaukaart niet herkend, er geen saldo op de cadeaubon staat of er sprake is van (mogelijke) fraude. Een medewerker neemt hierover contact met je op.

Betalingsvoorwaarden
Cadeaubonverkopen.com heeft drie mogelijkheden (uitbetaalsnelheden) met het uitkeren van een betaling. Afhankelijk van jouw keuze ontvang je een bod en de uitbetaling. Cadeaubonverkopen.com heeft het recht om bij onvoorziene omstandigheden jouw uitbetaling later te kunnen voldoen. Cadeaubonverkopen.com rekent geen extra service of transactiekosten.

Belasting op cadeaukaarten
De transactie op cadeaubonverkopen.com is vrijgesteld van BTW.

Misbruik van onze dienstverlening
Bij (mogelijke) misbruik van de service of dienstverlening van Cadeaubonverkopen.com, kan Cadeaubonverkopen.com passende maatregelen nemen om consumenten te beperken of te blokkeren voor de diensten van Cadeaubonverkopen.com.

WWFT policy & anti fraude 
Bij ons staat veiligheid en transparantie voorop. Daarom willen we je graag informeren over ons beleid met betrekking tot de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), zoals beschreven in onze algemene voorwaarden.

Verdachte transacties melden
Als onderdeel van onze verplichtingen volgens de WWFT, zijn we verplicht om verdachte transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij verhoogde bedragen boven het wettelijke limiet van 10.000 euro of bij veelvuldig gebruik of misbruik van onze service. Maar maak je geen zorgen! Heb je een cadeaukaart ontvangen op je feestje dan val je hier buiten. 

Zero tolerance op fraude
Bij cadeaubonverkopen.com hebben we een zero-tolerance beleid ten opzichte van fraude. Als we vermoeden dat er fraude plaatsvindt of als er melding wordt gemaakt door een derde partij, starten we direct een onderzoek. Eventuele verdachte situaties zijn wij verplicht te melden aan het FIU en andere overheidsinstanties. 

Zero tolerance op gebruikte kaarten
We accepteren geen gebruikte cadeaubonnen, omdat dit risico’s oplevert voor ons bedrijf en niet fijn is voor de consument die de kaart koopt. Als je per ongeluk je tegoed hebt geactiveerd of de cadeaukaart is verlopen, dan geven wij je eerst een waarschuwing. Je ontvangt geen uitbetaling en de consument die de kaart heeft gekocht, krijgt een terugbetaling. Natuurlijk onderzoeken wij bij twijfel eerst wat er precies is gebeurd voordat we actie ondernemen. Als het probleem vaker voorkomt, kun je geen cadeaukaarten meer aanbieden op cadeaubonverkopen.com of bij andere cadeaubon websites.

KYC beleid en opslaan gegevens klant
Om de veiligheid van onze klanten en ons bedrijf te waarborgen, hebben we een Know Your Customer (KYC) beleid. We vragen je om jouw persoonlijke gegevens te verstrekken bij het plaatsen van een aanvraag. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en alleen gebruikt voor het verwerken van jouw aanvraag. We respecteren jouw privacy en delen jouw gegevens niet met derden, tenzij er sprake is van fraude.

Onderzoeken van transacties
Cadeaubonverkopen.com voert regelmatig onderzoeken uit naar transacties om frauduleuze praktijken te voorkomen. Hierdoor kan het voorkomen dat we je om aanvullende informatie vragen om de transactie te verifiëren. We vragen jouw begrip hiervoor

Aansprakelijkheid
Cadeaubonverkopen.com is direct als indirect niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de dienst of het platform van cadeaubonverkopen.com, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.

Cadeaubonverkopen.com treft maatregelen om de inkoop en verkoop van cadeaubonnen veilig te laten verlopen. Cadeaubonverkopen is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de dienst en onjuistheden met betrekking tot de dienst of informatie op het platform. De verkoper is ermee bekend dat Cadeaubonverkopen.com slechts een tussenpersoon is in de verkoop van cadeaubonnen. De consument vrijwaart cadeaubonverkopen.com voor alle aanspraken van derde.

Getoonde merken
Cadeaubonverkopen.com is niet geaffilieerd met de merken die op haar website worden getoond. Het tonen van deze merken op de website van Cadeaubonverkopen.com dient uitsluitend ter illustratie en betekent niet dat deze merken op enigerlei wijze verbonden zijn aan Cadeaubonverkopen.com of haar diensten.

Informatievoorziening
Cadeaubonverkopen.com heeft te allen tijde rechtop het openbaar maken van informatie, zichzelf te verdedigen, een gerechtelijk bevel op te volgen en zicht te houden aan wetten van de overheid om het publieke domein te schermen en de overeenkomst te handhaven. Alle uitingen op het platform Cadeaubonverkopen.com of tijdens het aanbieden van diensten zijn onder voorbehoud van type- of drukfouten.

Wijziging algemene voorwaarden
Cadeaubonverkopen.com is gerechtigd de algemene voorwaarden ten alle tijden aan te vullen.

Geschillen
Op deze gebruikersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den haag.

Contactgegevens
Cadeaubonverkopen.com
Zinkstraat 24
4823AD Breda
Nederland

Vragen mogen gestuurd worden naar info@cadeaubonverkopen.com.  

 

Extra verdienen, schrijf je in!

Wil je lid worden van onze nieuwsbrief? Dan krijg jij op je eerste en tweede wissel 5% extra! Blijf op de hoogte van alle acties van Cadeaubonverkopen.com en meld je direct aan.

Over Cadeaubonverkopen.com? 
Openingstijden
Algemene voorwaarden
Privacy Policy
• Disclaimer (binnenkort)

Bedrijfsgegevens 
Cadeaubonverkopen.com
Zinkstraat 24
4823AD Breda
Nederland

Alle genoemde handels-, product- en merknamen, alsmede getoonde logo's, foto's zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Cadeaubonverkopen is niet geaffilieerd met de bovenstaande merken.